ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

2ος 2021_Μελέτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την PWC για την Βιομηχανία 4.0 στην Ελλάδα.

DG Reform_Digital Transformation_Deliverable 1_Final Draft_01022021 DG Reform_Digital Transformation_Deliverable 2_Final Draft_01022021 DG Reform_Digital Transformation_Deliverable 3_Final Draft_01022021 DG Reform_Digital Transformation_Deliverable 4_Final Draft_01022021 DG Reform_Digital Transformation_Deliverable 5_Final Draft_01022021