Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Bιομηχανίας Eμπoρίου και Προστασίας Καταναλωτή

Υποστήριξη της διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων και μη στους τομείς βιομηχανίας, εμπορίου και προστασίας καταναλωτή.

Τελευταία Νέα

  • All
  • -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ
  • ΕΠΑ
  • ΕΣΠΑ 2021-2027
  • Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Απόφαση αποδοχής πρακτικών Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης καιαπόρριψης προτάσεων που υποβλήθηκαν στη Δράση 16721 «Έξυπνη Μεταποίηση» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ5155018,…

Περισσότερα

End of Content.

Ενημερωθείτε

Πληροφορηθείτε για όλα τα έργα της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ ή για έργα και δράσεις της
προηγούμενης προγραμματικής (2014-2020).

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα έργα ΕΣΠΑ 2021-2027

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα  έργα που χρηματοδοτούνται απο το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα έργα που χρηματοδοτούνται απο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την προηγούμενη προγραμματική.