Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
(ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)
Πλατεία Κάνιγγος, 10181 Αθήνα
e-mail: [email protected]
web site: www.eydevek.gr
https://www.youtube.com/@user-nc8xp3mu4o/featured
A.Φ.M : 090166291, Δ.Ο.Υ.: Δ΄ AΘHNΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ
Επιδότηση Τόκων (Α Κύκλος 2020)[email protected]
Επιδότηση τόκων (Β Κύκλος 2021)[email protected]
Τοπικά Μέτρα Χριστουγέννων 2020[email protected]
Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση Διαχ. Αποβλήτων[email protected]
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων εργαζομένων          [email protected] 
Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας[email protected]
Ενίσχυση κλάδων Γούνας[email protected]
Προϊστάμενος ΕΥΔΕ – ΒΕΚ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ210-3893386[email protected]
Μονάδα Α – Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Λιαπόπουλος Νικόλαος210-3893381[email protected]
Πετρίτση Θεώνη210-3893841[email protected]
Μονάδα Β1 – Διαχείρισης πράξεων 
Πελέκης Γεώργιος210-3816106[email protected]
Ανεμοζάλης Απόστολος210-3893827[email protected]
Τσιόπουλος Ευάγγελος210-3893874[email protected]
Μονάδα Β2: Υλοποίησης Πράξεων
Τσώμου Αναστασία210-3893843[email protected]
Αβρίθης Παναγιώτης210-3001811[email protected]
Χρυσανθακοπούλου Μαλαματένια210-3800547[email protected]
Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης
Καράλης Κώστας [email protected]
Μπέρτος Εμμανουήλ210-3893925[email protected]