Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Bιομηχανίας Eμπoρίου και Προστασίας Καταναλωτή

Υποστήριξη της διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων και μη στους τομείς βιομηχανίας, εμπορίου και προστασίας καταναλωτή.

Τελευταία Νέα

  • All
  • -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ
  • ΕΠΑ
  • ΕΣΠΑ 2021-2027
  • Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Σύμβουλος αξιολόγησης και παρακολούθησης έργου» της Πράξης «Τεχνική υποστήριξη του έργου που…

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Ενέργειες Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Δυτική Μακεδονία – Πελοπόννησος)» της Πράξης«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής,…

Περισσότερα

End of Content.

Ενημερωθείτε

Πληροφορηθείτε για όλα τα έργα της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ ή για έργα και δράσεις της
προηγούμενης προγραμματικής (2014-2020).

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα έργα ΕΣΠΑ 2021-2027

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα  έργα που χρηματοδοτούνται απο το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα έργα που χρηματοδοτούνται απο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την προηγούμενη προγραμματική.