ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Για Υποβολή Αίτησης και συμμετοχή σε επιδοτούμενη δράση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε
επισφαλείς θέσεις στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της
Πελοποννήσου» με MIS 6001319