7η Τροποποίηση του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Δημοσιεύτηκε η  7η  τροποποίηση του Οδηγού της Δράσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ».

Δείτε την σχετική απόφαση και τον τροποποιημένο Οδηγό εδώ: smart manuacturing_7th amendment