5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Δημοσιεύτηκε η 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Δείτε αναλυτικά την τροποποιημένη πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο:

smart manufacturing – 5th amendment